Danske vækstraketter

Der findes i Danmark ca. 250 virksomheder, der lige nu vækster voldsomt, og har gjort det kontinuerligt de seneste tre år. I Bisbase kalder vi dem VÆKSTRAKETTER, og de fremgår alle nedenfor.

Spred budskabet

FUN FACTS

Antal vækstraketter i regioner
Antal vækstraketter i brancher

Vækstrakketerne findes i det meste af landet, men er særligt koncentreret i de store byer. Alene Københavns kommune er hjemsted for ca. en femtedel af alle vækstraketter. Hovedstaden er dog placeret længere nede på listen, når man korrigerer for antallet af indbyggere i kommunerne

Top 10 kommuner - Antal
Kommune Region Antal
Top 10 kommuner - Antal pr. mio. indb.
Kommune Region Antal
Top 10 kommuner - Gnmsn. bruttofortj.
Kommune Region Antal

Vækst vs Profit

At vækste voldsomt er ikke ensbetydende med overskud. Hver fjerde vækstraket har haft underskud i mindst én af de seneste tre regnskabsperioder

Andel med overskud i 3 år
Gennemsnitlig bruttofortj.

Definition

Vi definerer vækstraketter som virksomheder, der i hvert af de seneste tre år har vækstet bruttofortjenesten med mindst 20%. Samtidig skal virksomheden have mindst 10 ansatte og en bruttofortjeneste på 1,5 mio DKK i det første af de seneste fire årsregnskab. Alle regnskabsperioder skal have en længde på 12 måneder